Drept de proprietate şi drepturi de autor

Drept de proprietate şi drepturi de autor

Conţinutul Site-ului DinoShop.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, script-uri, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L. şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. DinoShop.ro şi logo-ul DinoShop sunt mărci înregistrate ale S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L.

S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L., în urma unei cereri trimise la adresa de e-mail contact@dinoshop.ro, poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al Site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale Site-ului DinoShop.ro.

Conţinutul reprodus din alte surse are originile notate clar în cadrul Site-ului şi intră sub termenii şi condiţiile surselor/autorilor originali, nefiind proprietatea S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L.

Informaţiile incluse pe DinoShop.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţa Vânzătorului la adresa de e-mail contact@dinoshop.ro pentru a putea fi luate măsurile necesare.

Utilizarea pe DinoShop.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. DinoShop.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului Site-ului.