Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

DinoShop.ro vă urează bun venit pe pagina sa web! În acest articol vă vom oferi detalii legate de felul în care procesăm datele dumneavoastră personale în timpul vizitei. Această politică se referă la pagina web operată de S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L. cu sediul social în Şoseaua Ştefan Cel Mare nr. 36, Bloc 30B, Scara 1, Etaj 3, Apartament 9, Camera 4, Sector 2, Bucureşti, România, Cod Poştal 020146, (denumită în continuare DinoShop.ro). Pe Site-ul DinoShop.ro se pot afla link-uri care fac trimiteri la pagini de internet externe pentru care însă nu se aplică prezenta Politică de confidenţialitate.

Culegerea şi procesarea datelor personale

Datele personale ale vizitatorilor DinoShop.ro sunt înregistrate şi procesate conform prevederilor legale din Romania privind protecţia datelor. În timpul vizitei, DinoShop.ro preia următoarele date personale: informaţii referitoare la browser-ul şi sistemul de funcţionare al vizitatorului, pagina de internet din care vizitatorul a venit, paginile DinoShop.ro vizitate, data vizitei, ţara de origine şi, din motive de siguranţă, adresa IP care a fost alocată de provider-ul de servicii internet. Cu excepţia adresei IP, datele personale nu vor fi salvate de către DinoShop.ro decât atunci când sunt oferite de către vizitator, fie în momentul efectuării unei Comenzi, fie în momentul înregistrării unui cont pe DinoShop.ro.

Folosirea şi transmiterea datelor cu respectarea legii

DinoShop.ro foloseste datele personale în scopul administrării tehnice a paginii de internet, pentru statistică, pentru evidenţa clienţilor şi a Comenzilor, pentru informarea clienţilor în legatură cu statutul Comenzii lor, pentru efectuarea Comenzilor precum şi pentru evaluarea produselor şi serviciilor, dar numai în măsura în care acest lucru este necesar.

DinoShop.ro va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură furnizate de către clienţi. Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform prevederilor legale valabile pe plan naţional. Personalul DinoShop.ro este obligat să respecte confidenţialitatea datelor. Transmiterea datelor personale unor terţi se face strict în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea Comenzilor (firme de curierat, procesatori de plăţi etc.)

Newsletter

În cadrul Site-ului, Utilizatorul are posibilitatea de a se abona la newsletter-ul DinoShop.ro. Datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletter-ului, în măsura în care Utilizatorul nu a consimţit şi la alte utilizări ale datelor. După abonarea la newsletter, Utilizatorul va primi o a doua confirmare pe e-mail şi doar în cazul confirmării şi prin e-mail va începe să primească newsletter-ul DinoShop.ro. Utilizatorul are posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter utilizând opţiunea de dezabonare oferită în cadrul newsletter-ului.

Cookie-uri

Pentru informaţii suplimentare referitoare la fişierele cookie utilizate de DinoShop.ro, vă rugăm să consultaţi articolul Politica de utilizare cookie-uri.

Social Plugins

DinoShop.ro utilizează “social plugins” sau suprafeţe de comandă ale reţelelor de socializare cum ar fi Facebook. Când Utilizatorul vizitează Site-ul, aceste suprafeţe de comandă sunt dezactivate în mod standard, acest lucru înseamnă că Utilizatorul nu transmite automat şi fără intenţie date spre reţelele respective. Înainte ca Utilizatorul să fie în măsură să utilizeze aceste suprafeţe de comandă, el trebuie să le activeze cu un click. Suprafaţa de comandă rămâne activă până ce Utilizatorul o va dezactiva cu un alt clic sau până va şterge fişierele cookie. Pentru informaţii suplimentare, se recomandă consultarea articolului Politica de utilizare cookie-uri. După activare se realizează o legătură directă cu serverul reţelei de socializare respective. Conţinutul indicaţiilor referitoare la suprafața de comandă este transmis de către reţeaua de socializare direct către browser-ul Utilizatorului şi integrat de către acesta în pagina de internet.

După activarea unei suprafeţe de comandă, reţeaua respectivă de socializare poate colecta date, indiferent dacă Utilizatorul interacţionează sau nu cu suprafaţa de comandă. Dacă Utilizatorul este înregistrat într-o reţea de socializare, aceasta poate atribui vizita sa pe această pagină contului său. de utilizator. Vizita Utilizatorului pe o altă pagină DinoShop.ro nu poate fi atribuită de reţeaua de socializare contului său înainte de a fi activat şi acolo suprafaţa de comandă respectivă.

Dacă Utilizatorul este membru al unei reţele de socializare şi nu doreşte ca aceasta să asocieze datele vizitei sale pe Site cu datele salvate de el/ea în contul de membru, trebuie să iasă din reţeaua respectivă de socializare înainte de a activa suprafeţele de comandă.

DinoShop.ro nu are nicio influenţă asupra volumului de date înregistrat de reţelele de socializare cu suprafeţele lor de comandă. Pentru informaţii referitoare la scopul şi volumul datelor înregistrate şi prelucrarea sau utilizarea ulterioară a datelor, respectiv la drepturile Utilizatorului şi la posibilităţile de setare pentru protecţia vieţii private, DinoShop.ro recomandă consultarea declaraţiilor de confidenţialitate a datelor ale reţelelor respective de socializare.

Minimizarea datelor personale colectate

DinoShop.ro urmărește colectarea datelor personale strict necesare pentru finalizarea scopului în care au fost colectate (onorarea Comenzilor, analiza performanțelor produselor și a Site-ului etc.)

Siguranţă

DinoShop.ro a luat toate măsurile tehnico-organizatorice de siguranţă pentru a proteja datele administrate împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării lor de către persoane neautorizate. Măsurile de securizare a datelor sunt perfecţionate continuu şi adaptate celor mai moderne standarde.

Pierderi, modificari sau transmisii accidentale sau ilegale de date personale

Conform legii, în cazul unor pierderi, modificări sau transmisii accidentale sau ilegale de date personale, DinoShop.ro va urma procedurile legale de rezolvare a situaţiei și de raportare, atât către persoanele implicate, cât și către autoritățile competente.

Dreptul la informare, modificare şi ştergere

La cererea Utilizatorului sau a unui reprezentant, firma MI-GO Concept Design SRL vă va comunica, conform prevederilor legale în vigoare, în scris şi cât se poate de repede, dacă şi ce fel de date personale au fost salvate. DinoShop.ro oferă posibilitatea de a vizualiza, şterge sau modifica personal datele salvate.

Pentru informaţii legate de procesarea datelor cu caracter personal de către DinoShop.ro, precum şi pentru cereri de informare, modificare sau ştergere, DinoShop.ro roagă Utilizatorii/Clienţii să trimită un mail pe contact@dinoshop.ro sau să utilizeze Formularul de vizualizare, modificare sau ștergere date personale.