Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L., în calitate de Operator de Date Personale, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de Utilizator/Client, în mod direct, prin mijloace mixe, în conformitate cu prezentul Termeni şi Condiţii, fiind operator scutit de la obligaţia de notificare pentru prelucrarea datelor în scopul furnizării de produse, inclusiv pentru contractare, facturare, livrare şi marketing conform Deciziei nr 200/2015 a Preşedintelui Autorităţii de Supraveghere, publicată în Monitorul Oficial nr 969 din 28 decembrie 2015.

Conform legislaţiei în vigoare, informaţiile şi datele personale sau despre alte persoane furnizate la crearea contului sau solicitarea serviciilor DinoShop.ro sunt confidenţiale. Ele sunt folosite strict pentru efectuarea Comenzilor, facturare şi livrare. Aceste informaţii nu sunt divulgate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

În conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, Utilizatorii/Clienţii ale căror date sunt procesate au dreptul de informare, dreptul de a accesa şi/sau rectifica datele cu caracter personal ce sunt procesate, dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorii/Clienţii au dreptul de a solicita ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea drepturilor menţionate anterior, DinoShop.ro roagă Utilizatorii/Clienţii să contacteze un reprezentant la adresa de e-mail contact@dinoshop.ro sau să utilizeze Formularul de vizualizare, modificare sau ștergere date personale.

Accesul la datele cu caracter personal de către terţi se face în numai în baza necesităţii finalizării Comenzilor efectuate pe site şi includ firmele de curierat şi procesatorii de plăţi, în funcţie de caz.

Pentru mai multe detalii despre procesarea datelor cu caracter personal de către DinoShop.ro se recomandă consultarea Politicii de confidențialitate.